Home / Zorg

 

Zorgverbreding is op onze school volop in ontwikkeling. We beschikken over een zorgteam, dat bestaat uit de interne begeleider en de directeur. Zij nemen initiatieven tot het ontwikkelen van nieuw beleid en bespreken de zorg rondom een aantal leerlingen van onze school. De rol van de groepsleerkracht staat hierbij steeds centraal, deze is en blijft verantwoordelijk voor de zorg rondom de kinderen in de groep, daarbij ondersteund door het zorgteam.

Het team wordt terzijde gestaan door een externe deskundige (orthopedagoog) in dienst van het samenwerkingsverband WSNS 408. Het team heeft bovendien zonodig overleg met de logopediste, de motorisch remedial teacher en de jeugdarts. Deze deskundigen kunnen vanuit hun specialisme kinderen onderzoeken en vervolgens ouders en school adviseren over de verdere begeleiding. De schoolmaatschappelijk werker kan op verzoek van het zorgteam of op eigen verzoek deelnemen aan het SZT. Dit schooljaar wordt een begin gemaakt met ZAT (zorgadviesteam)-overleg. Tijdens dit overleg zijn de smw’er, de jeugdarts, de jeugd-verpleegkundige, de directeur en de interne begeleider aanwezig.

 
 

Social Media